EN RO UKR
Trimite SUS la 8845 și donează 2 €/lună
Trimite SUS la 8845 și donează 2 €/lună
EN RO UKR
Trimite SUS la 8845 și donează 2€ / lună
EN RO UKR

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ultima Actualizare: noiembrie 2020

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul General privind protecția datelor” sau „RGPD”), a actelor normative interne aprobate în vederea implementarii Regulamentului General al Uniunii Europene, Asociația Zi de BINE, cu sediul social în București, Șos. Colentina nr. 62, bl. 104, sc. B, et. 5, ap. 70, Sector 2, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 9/28.01.2020, codul fiscal nr. 42198923, (denumită în continuare „Zi de Bine” şi/sau „Asociația”), prelucrează datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat, în condiții de siguranță, cu bună – credință și în conformitate cu prevederile legale in vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate în prezenta notă de informare. OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL Asociația, cu datele de identificare de mai sus, care, în calitatea sa de Operator, prelucrează cu bună-credință datele cu caracter personal în scopuri legitime, conform art. 5 din RGPD, precum și a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii RGPD. CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE ŞI DATELE CU CARACTER PERSONAL Categoriile de persoane vizate sunt:
 • persoane fizice, beneficiari ai acțiunilor umanitare;
 • voluntari;
 • reprezentanţii legali sau convenționali/persoane de contact ai furnizorilor persoane juridice;
 • donatori/sponsori persoane fizice ai Asociației;
 • reprezentanţii legali sau convenționali/persoane de contact ai donatorilor/sponsorilor Asociației, persoane juridice, precum și ai entităților susținute de Asociație;
 • persoane publice cu care Asociația a încheiat parteneriate pentru promovarea activităților sale sociale;
 • alți colaboratori.
Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt urmatoarele:
 • date de identificare (numele şi prenumele);
 • date de contact (numărul de telefon, adresa de e-mail);
 • număr de identificare național (seria şi numărul actului de identitate, cod numeric personal);
 • date financiar-bancare;
 • date cu caracter medical și/sau social privitoare la persoanele care beneficiază de acțiunile umanitare;
 • imaginea/vocea, în cazul persoanelor publice care realizează clipuri/afișe de promovare a Asociației;
 • data nașterii , în cazul persoanelor care aleg să participe la campania „Donează-ți ziua de naștere”;
 • orice alte date cu caracter personal relevante prestării activităților Asociației.
SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Asociația prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
 • încheierii și executării contractelor de voluntariat, sponsorizare, donație sau mecenat;
 • încheierii și executării contractelor de prestări servicii;
 • încheierii și executării contractelor de publicitate și promovare;
 • respectării oricărei cerințe legale de raportare sau comunicare a datelor personale impuse prin legislația aplicabilă;
 • derulării corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații ale persoanelor vizate;
 • îndeplinirii obligațiilor contractuale și legale pe care Asociația le are.
ASOCIAȚIA POATE DEZVĂLUI DATE CU CARACTER PERSONAL UNOR TERȚE PĂRȚI Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării sus-citate, comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii Asociației, cum ar fi:
 • sponsori ai Asociației;
 • entități sponzorizate de Asociație;
 • voluntari;
 • instituții publice cu care Asociația a dezvoltat parteneriate;
 • furnizorii de servicii operaționale (ex. platforma de plăți online Netopia, Pay Pal, furnizorii de servicii de telefonie mobilă, în cazul donațiilor prin SMS etc.);
 • consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;
 • autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru conformitate cu reglementărilor aplicabile, în caz de nevoie.
Dacă Asociația va transfera date cu caracter personal în afara Spaţiului Economic European, acest lucru se va realiza doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate şi notificându-vă atunci când este cazul. În cazul în care persoanele vizate accesează/sunt transferate de pe webiste-ul Asociației pe pagini ale unor rețele de socializare (Facebook, Pinterest, Instagram, Linkedin), accesarea implică faptul că își dau acordul ca datele lor să fie prelucrate de către acești operatori, în baza politicilor de confidențialitate proprii ale acestora (disponibile pe site-urile acestora). ASOCIAȚIA GARANTEAZĂ DREPTURILE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL
 • Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, Asociația garantează respectarea drepturilor dumneavoastră:dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Asociației că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, respectiv dreptul de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost
 • colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii)  Asociația nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP, www.dataprotection.ro);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.
Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise în atenția Asociației la adresa de e-mail: [email protected]. ASOCIAȚIA PĂSTREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL PE O PERIOADĂ LIMITATĂ DE TIMP Asociația va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu (i) obligațiile legale specifice domeniului său de activitate / conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil), respectiv (ii) în interesul legitim al Asociației, pentru acele situaţii care exced încheierii şi executării contractelor, repsectiv obligațiilor legale. ASOCIAȚIA IMPLEMENTEAZĂ MĂSURI REZONABILE DE ASIGURARE A SECURITĂŢII DATELOR CU CARACTER PERSONAL Asociația va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul său prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare. În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări, ca regulă, în termen de 30 de zile in condițiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecția datelor. Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor. POLITICA DE UTILIZARE A MODULELOR COOKIE a. De ce utilizăm modulele cookie și cum facem asta Utilizăm module cookie pe pagina noastră de internet https://www.zidebine.ro (în continuare “Site-ul”) pentru a vă oferi funcționalități ale paginii de Internet care nu pot fi îndeplinite în lipsa acestora, precum și pentru a vă personaliza și îmbunătăți experiența cu ocazia accesării Site-ului (de exemplu, pentru accesul rapid la informațiile de interes, optimizarea meniurilor de navigare etc.). De asemenea, utilizăm module cookie în scopul de a vă facilita o ulterioară accesare a paginii noastre de internet. Navigarea în continuare pe Site este considerată, cu privire la anumite tipuri de module cookie, ca reprezentând acordul dumneavoastră cu privire la folosirea lor de către noi. Solicităm acordul dumneavoastră cu privire la utilizarea anumitor tipuri de module cookie în considerarea caracteristicilor acestora, cum ar fi spre exemplu module cookie „marketing personalizat” folosite pentru analizarea comportamentului utilizatorilor în cadrul sesiunii de navigare pe Site. Aveți opțiunea să dezactivați/ștergeți modulele cookie prin schimbarea setărilor dispozitivului/browser-ului utilizat. Asociația nu își asumă responsabilitatea pentru module cookie plasate pe dispozitivele dumneavoastră de alte pagini de Internet și nici pentru datele colectate cu ajutorul acestora. Această Politică de utilizare a modulelor cookie are rolul de a vă oferi informații clare și detaliate cu privire la modulele cookie pe care le folosim și scopul folosirii acestora. Pentru a vedea condițiile în care prelucrăm datele cu caracter ale utilizatorilor Site-ului, vă rugăm să citiți Politica de confidenţialitate disponibilă pe Site la următorul link: https://www.zidebine.ro/politica-confidentialitate. b. Ce sunt modulele cookie Modulele cookie sunt mici fișiere text plasate în calculatorul, smartphone-ul sau pe un alt dispozitiv al dumneavoastră de către pagina de Internet pe care o vizitați. Acestea sunt folosite pe scară largă pentru a asigura funcționalitatea paginii de Internet sau pentru ca aceasta să funcționeze mai eficient, precum și pentru a furniza servicii și funcționalități de navigare. Modulele cookie sunt utile pentru că permit Site-ului să recunoască dispozitivul utilizatorului. Modulele cookie-uri pot fi “permanente” sau “de sesiune”. Cele permanente constau într-un fișier text transmis de către un server către un browser utilizat pentru navigare și care va fi stocat de acel browser și va rămâne activ până la data de expirare (dacă nu este șters înainte de utilizator). Modulele cookie “de sesiune” vor expira la finalul sesiunii de navigare a utilizatorului, atunci când browser-ul de navigare pe Internet va fi închis. c. Modulele cookie de pe Site Utilizăm următoarele tipuri de module cookie:
 • Module cookie “analitice”, utilizate pentru a îmbunătăți Site-ul pentru cei care îl vizitează în mod regulat. Aceste module cookie ne ajută să vedem ceea ce place și ceea ce nu place vizitatorilor și cum putem îmbunătăți experiența lor pe Site.
 • Module cookie “strict necesare”, care sunt esențiale pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a Site-ului. Printre acestea se numără modulele cookie care permit vizitatorilor să se conecteze în zonele securizate ale Site-ului.
 • Module cookie ”marketing personalizat” plasate de terți, utilizate în practica de marketing. Acest tip de module de cookie nu sunt folosite de către noi, ci sunt plasate pe Site de către alți operatori. Astfel de module cookie sunt utilizate, spre exemplu, în scopul de a îmbunătăți produse, pentru analize de marketing și statistici (numărul de utilizatori care accesează o anumită pagină de Internet) sau pentru personalizarea reclamelor care sunt afișate utilizatorilor. Acest tip de module cookie nu este necesar pentru funcționalitatea Site-ului, utilizatorii având posibilitatea să-l acceseze și în cazul în care nu își vor exprima acordul pozitiv.
d. Modulele cookie și datele cu caracter personal Modulele cookie nu conțin informații care să vă individualizeze, dar informațiile personale pe care le colectăm despre dumneavoastră pot fi corelate cu alte date pe care le-am obținut de la dumneavoastră și pe care le-am stocat. e. Modalitatea în care modulele cookie fac Site-ul mai sigur și mai ușor de utilizat Modulele cookie sunt utilizate din diverse motive, cum pentru îmbunătățirea funcționalității și a performanței Site-ului și pentru asigurarea confidențialității dumneavoastră atunci când navigați pe Site. Nu vom transmite terților niciun tip de date cu caracter personal colectate de la dumneavoastră prin intermediul modulelor cookie de pe Site. f. Cum puteți administra modulele cookie Browser-ul celor mai multe calculatoare, smartphone-uri sau al altor dispozitive este setat, de obicei, să accepte module cookie. Dacă doriți să vă configurați preferințele cu privire la modulele cookie utilizate de Site sau de orice altă pagina de Internet, puteți face acest lucru prin modificarea setărilor browser-ului. Funcția “Help” disponibilă în orice browser vă va ghida în setarea opțiunilor. Totuși, vă rugăm să rețineți că de foarte multe ori modulele cookie sunt utilizate pentru a facilita și îmbunătăți anumite funcții ale Site-ului. Dacă decideți să dezactivați anumite module cookie este posibil să fie afectată performanța Site-ului și să nu puteți accesa părți ale acestuia. Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro. g. Acest Site este deținut și operat de Asociația Zi de BINE, cu sediul social în București, Șos. Colentina nr. 62, bl. 104, sc. B, et. 5, ap. 70, Sector 2, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 9/28.01.2020, codul fiscal nr. 42198923. Pentru orice întrebări legate de modulele cookie utilizate de noi pe Site sau despre această politică, vă rugăm să ne contactați:
 • Pe email, la următoarea adresă:  [email protected]
 • Prin poștă, la următoarea adresă: Șos. Colentina nr. 62, bl. 104, sc. B, et. 5, ap. 70, Sector 2, București.