EN RO UKR
Trimite SUS la 8845 și donează 2 €/lună
Trimite SUS la 8845 și donează 2 €/lună
EN RO UKR
Trimite SUS la 8845 și donează 2€ / lună
EN RO UKR

Робота, робота! Приходьте на ярмарок вакансій!

«Мне было больно, когда я уезжала из Украины 24 февраля. Две недели, когда я первоначально жила здесь, я надеялася, что смогу вернуться домой, я надеялася, что война прекратится, я каждый день надеялася, что война закончится. После этих двух недель я поняла, что война не закончится».

На днях мы читали откровенния Анны, фотографа из Одессы, в одной из статей Press ONE о беженцах, к публикации которой мы тоже приложили плечо, посредством финансовой поддержки независимой журналистики.

И мы поняли, что в той или иной форме мы слышали одни и те же надежды, а затем те же сожаления в нашем общественном центре, на семинарах по арт-терапии, между двумя занятиями йогой или перед занятиями по румынскому языку.

Мы подумали, что мы должны попытаться сделать что-то еще – ярмарку вакансий для нашего украинского сообщества. Сказано и сделано! Рано утром в понедельник мы вытащили все стулья из шкафов, разложили раскладные столики, расставили диваны и кресла и создали пространство для каждой из восьми компаний (в сфере ресторанного бизнеса и общепита, красоты, кадровой службы, разнорабочие, специалисты в розничной торговле), которые пришли представить свои предложения.

С другой стороны, 150 человек возлагающие надежды на ярмарку вакансий в #ОбщественномЦентреZDB. Записались люди, которые дома работали в сфере маркетинга, недвижимости, были нотариусами и юристами, учителями, продавцами и т.д. Когда мы спрашивали их, в каких сферах они ищут работу, многие ответили, что сделают все, что угодно – настолько велика потребность в трудоустройстве.

Поэтому мы были очень рады узнать, что девять из них вернулись домой с конкретным предложением о работе. Очень хорошая работа!

„M-a durut când am părăsit Ucraina, pe 24 februarie. Timp de două săptămâni, cât am locuit inițial aici, speram să mă pot întoarce acasă, speram că războiul se va sfârși, speram în fiecare zi că războiul se va termina. După acele două săptămâni, am înțeles că războiul nu se va sfârși”. Citeam zilele trecute mărturia Annei, o fotografă din Odesa, într-unul dintre articolele Press ONE despre refugiați, la a cărui publicare am pus și noi umărul, prin susținerea financiară a jurnalismului independent.

Și ne-am dat seama că sub o formă sau alta, am auzit exprimate aceleași speranțe și apoi aceleași regrete și la centrul nostru comunitar, ba la atelierele de art therapy, ba între două clase de yoga sau înainte de ora de română.

Așa că am zis că e musai să încercăm să mai facem ceva – un târg de joburi pentru comunitatea noastră de uraineni. Zis și făcut! Luni dis-de-dimineață am scos toate scaunele de prin dulapuri, am întins mesele pliabile, am aranjat canapelele și fotoliile și am creat câte un spațiu fiecărei companii din cele opt (din domeniile horeca, beauty, HR, DIY, retail) care au venit să-și prezinte ofertele.

De cealaltă parte, 150 de oameni și-au pus speranțele în târgul de joburi de la #CentrulComunitarZDB. Cei care s-au înscris sunt oameni care, la ei acasă, au lucrat în marketing, imobiliare, care erau notari și avocați, profesori, vânzători etc. Când i-am intrebat în ce domenii își caută job au fost mulți care au răspuns că ar face orice – atât de mare e nevoia.

Așa că tare ne-am bucurat să știm că nouă dintre ei au plecat acasă cu o ofertă concretă de job. Tare bună treabă!