EN RO UKR
Trimite SUS la 8845 și donează 2 €/lună
Trimite SUS la 8845 și donează 2 €/lună
EN RO UKR
Trimite SUS la 8845 și donează 2€ / lună
EN RO UKR

Познакомьтесь с Викторией, лучшим учителем английского

Виктории 39 лет, и уже несколько месяцев она преподает английский язык в общественном центре Zi de Bine, общественном пространстве, открытом Ассоциацией ZI de BINE. Со своими учениками, беженцами из Украины, Виктория терпелива и внимательна. У них есть учебники в электронном формате, в телефоне, а основное внимание уделяется разговорной части и пониманию языка.

Ей нравится, что она может помочь сообществу, тем более что она знает, что знание английского очень нужный навык. Часто это даже шаг к более легкому изучению румынского языка, потому что он служит буферным языком. «Когда вы помогаете другим, вы знаете, что вы полезны», — говорит она. «Я счастлива, когда студенты приходят и говорят спасибо, нам это нужно».

Долгое время она преподавала в Украине, но после женитьбы прекратила. Сейчас, в Бухаресте, она счастлива снова заниматься любимым делом. Она хочет вернуться домой, когда война закончится, а пока пытается привыкнуть к Бухаресту.

Ее румынский еще не очень хорош, но тема для разговора, к которой она всегда может обратиться, — это ее кот. Он пушистик, отец которого был чемпионом Украины в кошачьих конкурсах. Все обращают на него внимание и хотят его потискать, когда ему, бедняжке так и хочется, чтобы его оставили в покое. “Он все еще очень напряжен. Ночью я выпускаю его в холл отеля, где мы живем, чтобы он мог побегать».

Центр Zi de Bine, в котором преподает Виктория, был открыт в апреле ассоциацией Zi de Bine и является местом встречи различных сообществ. Это давно было в списке желаний ассоциации, но война заставила их двигаться быстрее в этом направлении. Мелания Меделяну, член-учредитель ассоциации, объясняет, что они исходили из следующей идеи: беженцам уже помогают с одеждой, едой, жильем, мы можем предложить им пространство, где они могут встречаться и организовываться, в зависимости от их потребностей.

В настоящее время центр организует семинары по английскому и румынскому языкам, сеансы психотерапии и арт-терапии, занятия йогой. Кроме того, также проводятся различные мероприятия, такие как встречи с представителями властей или НПО, работающими с беженцами. В первые месяцы семинары были открыты только для беженцев, но, начиная с июля, некоторые из них также открыты для других румынских общин (например, для матерей или подростков). Вы можете найти их программу на румынском или украинском языках на сайте: zidebine.ro

Victoria are 39 de ani și de câteva luni predă engleză la Centrul Zi de Bine, spațiul comunitar deschis de asociația Asociatia ZI de BINE. Cu cursantele ei, refugiate din Ucraina, Victoria e răbdătoare și atentă. Manualele le au pe telefon și accentul e pus pe vorbirea și înțelegerea limbii.

Îi place că poate ajuta comunitatea, mai ales că știe că e nevoie de engleză. De multe ori e chiar un pas spre a învăța româna mai ușor, pentru că servește ca limbă tampon. „Când îi ajuți pe alții știi că ești utilă”, spune ea. „Mă bucur când studenții vin și-mi spun mulțumesc; avem nevoie de asta.”

A predat mult timp în Ucraina, dar s-a oprit după căsătorie. Acum, la București, se bucură că poate face din nou ce îi place. Vrea să se întoarcă acasă când se va termina războiul, dar până atunci încearcă să se obișnuiască cu Bucureștiul.

Româna ei încă nu e foarte bună, dar un subiect de conversație la care poate apela oricând e motanul ei. E un blănos al cărui tată a fost campionul Ucrainei la un concurs de pisici. Toată lumea îi dă atenție și vrea să-l mângâie, când el săracul nu ar vrea decât să fie lăsat în pace. „Este încă foarte stresat. Noaptea îl las să iasă pe holul hotelului în care locuim ca să mai facă mișcare.”

Centrul Zi de Bine la care predă Victoria a fost deschis în aprilie de către asociația Zi de Bine și este un spațiu de întâlnire pentru diferite comunități. Era de mult pe lista de dorințe a asociației, dar războiul i-a forțat să se miște mai repede. Melania Medeleanu, membră fondatoare a asociației, explică că au pornit de la următoarea idee: Refugiații sunt deja ajutați cu haine, mâncare, cazare, noi le putem oferi un spațiu unde ei să se poată întâlni și organiza singuri, în funcție de nevoile pe care și le descoperă.

La centru se organizează acum ateliere de engleză, română, sesiuni de terapie și terapie prin artă, yoga. În plus, au loc și diferite evenimente precum întâlniri cu reprezentanți ai autorităților sau ONG-urilor care lucrează cu refugiați. În primele luni, atelierele au fost deschise doar pentru refugiați, dar începând din luna iulie unele sunt deschise și pentru alte comunități de români (cum ar fi mame sau adolescenți).

*** Acest material face parte dintr-o serie de povești creată alături de Fundația Comunitară București. Text de Oana Filip. Fotografie de Bogdan Dincă.