EN RO UKR
Trimite SUS la 8845 și donează 2 €/lună
Trimite SUS la 8845 și donează 2 €/lună
EN RO UKR
Trimite SUS la 8845 și donează 2€ / lună
EN RO UKR

Друзья по которым мы скучаем

Это было поздно вечером 3 марта, когда я встретила ее. Она бежала по торговому центру, где мы собирали пожертвования для беженцев, и искала нас.

Это были первые дни войны, и мы все еще были ошарашены. А нам, как и всем, хотелось сделать сразу тысячу дел, в тысяче направлений. Это немыслимо, как в такие моменты, гнев, вызванный злом, которое происходит вокруг нас, идёт рука об руку с решимостью сделать как можно больше добра, чтобы дать отпор злу.

Дело было 3 марта, поздно вечером, когда Катя вошла в мир #ZiDeBine и нашу жизнь. На тот момент, в начале марта Катя была первой знакомой мне украинкой. Чьими первыми словами были: «I wanna help! Please, give me something to do, anything… I can translate, pack, anything..» И с тех пор она постоянно помогает. Ночевала на КПП и в аэропорту, переводила, упаковывала и распаковывала, подбадривала и обнимала нуждающихся в помощи. Когда мы начали создавать общественный центр #ZiDeBine, Катя была там.

С тех пор как мы познакомились, она уехала в Киев на несколько дней. Увидев свою мать в безопасности в Израиле, она помчалась домой. В лучшем случае она надеялась уговорить своего отца вернуться с вместе с ней. В худшем случае он хотя бы привезла бы, столь необходимый ему инсулин и упакована бы все своё оборудование из двух киевских студий пилатеса, которые она открыла в последние годы. Находясь в Киеве, она помогала в качестве волонтёра. Она раздавала еду людям, прячущимся в убежищах.

Затем она снова приехала в Румынию, чтобы помочь. Ранее она прислала нам сообщение: «Спасибо, вы помогли мне почувствовать себя в безопасности в Бухаресте. И спасибо от имени всех нас за вашу доброту и помощь. Однажды мы обязательно встретимся снова. Я надеюсь увидеть вас в моей стране после того, как мы победим». Сегодня я отвезла Катю в аэропорт. Она едет к детям в Соединенные Штаты.

Тогда, в начале марта, я выучила свое первое слово на украинском языке. Я училась этому, живя этим: DOPOMOHA — это ПОМОЩЬ.
Сейчас, в конце апреля, мы знаем намного больше, но одно нам очень дорого. Я также узнала что-то новое, проживая это: DRUH – ДРУГ.

Era 3 martie, seara târziu, când am cunoscut-o. Alerga prin mall, unde făceam colectă pentru refugiați, și ne căuta în gura mare. Erau primele zile de război și eram, încă, buimaci. Și noi, ca toată lumea, voiam să facem o mie de lucruri deodată, într-o mie de direcții. E culmea cum merg mână-n mână, în astfel de momente, și furia stârnită de răul care izbucnește în preajma noastră, și hotărârea de a face cât mai mult bine, ca să dai la temelia răului.

Era 3 martie, seara târziu, când Katya a intrat în lumea #ZiDeBine și în viețile noastre. Atunci, la început de martie, Katya era prima ucraineancă pe care o cunoșteam. Și ale cărei prime cuvinte au fost: “I wanna help! Please, give me something to do, anything… I can translate, pack, anything..” Și, de-atunci, a ajutat neîncetat. A dormit la granițe și în aeroport, a tradus, a împachetat și despachetat, a îmbărbătat și îmbrățișat. Când ne-am apucat să facem centrul comunitar #ZiDeBine, Katya a fost acolo.

De când o cunoaștem, a fost plecată câteva zile și la Kiev. După ce și-a văzut mama în siguranță în Israel, a dat o fugă până acasă. În cel mai bun caz, spera să îl convingă pe tatăl ei să plece înapoi cu ea. În cel mai rău caz măcar avea să-i ducă insulina de care avea atâta nevoie și să își strângă toate echipamentele din cele două studiouri de pilates din Kiev, pe care le-a deschis în ultimii ani. Cât a stat la Kiev, a făcut voluntariat. Împărțea hrană pentru oamenii ascunși prin adăposturi.

Apoi a venit iar în România, să ajute. Mai adineauri, ne-a trimis un mesaj: „Mulțumesc, m-ați făcut să mă simt în siguranță la București. Și mulțumesc în numele nostru, al tuturor, pentru bunătate și pentru ajutor. Cu siguranță ne vom mai întâlni într-o zi. Sper să ne vedem la mine în țară, după ce vom învinge.” Azi am dus-o pe Katya la aeroport. Pleacă la copii, în Statele Unite.

Atunci, la început de martie, învățam primul cuvânt în ucraineană. Îl învățam trăindu-l: DOPOMOHA e AJUTOR.
Acum, la sfârșit de aprilie, știm bine mai multe, dar unul ne e foarte drag. L-am învățat și pe ăsta tot trăindu-l: DRUH e PRIETEN.