EN RO UKR
Trimite SUS la 8845 și donează 2 €/lună
Trimite SUS la 8845 și donează 2 €/lună
EN RO UKR
Trimite SUS la 8845 și donează 2€ / lună
EN RO UKR

Вечер вина и традиций

Какой вечер! Какой чудесный вечер с его нормальностью!

До сегодняшнего вечера, мы никогда не видели, чтобы они так улыбались. И прошло три месяца с тех пор, как мы познакомились с большинством из них. С тех самых пор, как они пришли к нам с детьми в одной руке, чемоданом в другой, со страхом позади за оставшихся и тревогой перед неизвестностью впереди.

Идея была довольно проста и исходила от преподавателя йоги Алены (Алёна Мостипанова): вечер, чтобы забыть все плохое и узнать хорошее. Вечер, чтобы познакомиться с Румынией через ее винные истории и многое другое.

Мы организовались так: пригласили гида, чтобы он рассказал присутствующим о нас, о румынах. Чтобы рассказали, каковы наши традиции, какие у нас большие праздники, где они проходят и какие замечательные места можно увидеть в Румынии, а напоследок мы сохранили винодельческие районы. Тут была маленькая хитрость, потому что рассказы о винодельческих районах были с дидактическим материалом: вино, сыры, орехи и прочие закуски.

Всего нас было 55 дам и один джентльмен плюс 15 детей и подростков, которые, пока мамы были втянуть в беседы, били в барабаны, гремели над пиццей и рисовали. «Спасибо, что собрали нас вместе», — сказали они нам в конце. “Мы живем в одном городе, но мы не знаем друг друга, и это то, что нам нужно, чтобымы смогли узнать и найти друг друга».

Ce seară! Ce splendidă seară prin normalitatea ei! Niciodată până astă-seară nu le-am mai văzut zâmbind așa. Și sunt trei luni de când le cunoaștem pe cele mai multe dintre ele. De când au ajuns la noi cu copii într-o mână, troller în alta, frica pentru cei rămași în urmă și spaima de necunoscutul din față.

Ideea a fost destul de simplă și a venit de la Aliona (Алёна Мостипанова), profa de yoga: o seară în care să uităm de toate cele rele și să le cunoaștem pe cele bune. O seară în care să cunoaștem România prin poveștile ei vinicole și nu numai.

Ne-am organizat așa: am invitat un ghid să le vorbească despre noi, românii. Să le spună care ne sunt tradițiile, care ne sunt marile sărbători, unde sunt și care sunt locurile minunate care trebuie văzute în România, iar pentru final am păstrat… zonele viticole. Aici a fost cu vicleșug, pentru că povestirile despre zonele viticole au fost cu material didactic: vin, brânzeturi, nuci și alte mizilicuri.

Am fost cu toții 55 doamne și un domn, plus 15 copii și adolescenți care, în vreme ce mamele stăteau la taifas, ei băteau la tobe, chiuiau la pizza și desenau. „Mulțumim că ne-ați adus împreună”, ne-au spus la final. „Stăm în același oraș. dar nu știm unii de alții și de asta avem nevoie, să știm unii de alții și că ne putem găsi unii cu alții.”